Danh sách sản phẩm ngừng sản xuất

 • Dòng sản phẩm: Sản phẩm đã ngừng sản xuất
 • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
 • Multimeters

  MODEL -->
  • 0 VNĐ

  Multimeters

  MODEL Descriptions Alternative
  1007 Digital Multimeters 1009
  1008 Digital Multimeters 1009
  1010 Digital Multimeters
  1015 Digital Multimeters 1018/1018H
  1017 Digital Multimeters 1018/1018H
  1020 Digital Multimeters
  1103 Analogue Multimeters 1110
  1104 Analogue Multimeters 1109S
  1106 Analogue Multimeters 1110
  1108 Analogue Multimeters 1109S
  1109 Analogue Multimeters 1109S
  1601 Analogue Multimeters

  Clamp Meters

  MODEL Descriptions Alternative
  2002 AC Digital Clamp Meters 2002PA
  2002R
  2004 AC/DC Digital Clamp Meters
  2005 AC Digital Clamp Meters
  2006 AC Digital Clamp Meters
  2007A AC Digital Clamp Meters 2007R
  2009A AC/DC Digital Clamp Meters 2009R
  2017 AC Digital Clamp Meters 2117R
  2037 AC/DC Digital Clamp Meters 2046R
  2103 AC Analogue Clamp Meters
  2401 Leakage Clamp Meters
  2411 Leakage Clamp Meters
  2412 Leakage Clamp Meters 2433
  2417 Leakage Clamp Meters
  2805 AC Analogue Clamp Meters 2608A
  2904 AC Analogue Clamp Meters

  Insulation Testers

  MODEL Descriptions Alternative
  3001B Digital Insulation / Continuity Testers 3005A
  3111V Analogue Insulation Testers 3131A
  3121/3122/3123 High Voltage Insulation Testers 3121B
  3122B
  3123A
  3121A High Voltage Insulation Testers 3121B
  3122A High Voltage Insulation Testers 3122B
  3125 High Voltage Insulation Testers 3125A
  3126 High Voltage Insulation Testers
  3141 Analogue Insulation Testers
  3142 Analogue Insulation Testers
  3143 Analogue Insulation Testers
  3144A/3145A/3146A Analogue Insulation Testers
  3201/3202/3203/3204 Analogue Insulation Testers
  3301 Analogue Insulation Testers
  3302 Analogue Insulation Testers
  3303 Analogue Insulation Testers
  3311 Analogue Insulation Testers 3021
  3312 Analogue Insulation Testers 3022
  3313 Analogue Insulation Testers 3021
  3314 Analogue Insulation Testers 3022
  3315 Analogue Insulation Testers 3021
  3316 Analogue Insulation Testers 3022
  3321A Analogue Insulation Testers 3431
  3322A/3323A Analogue Insulation Testers
  3323A Analogue Insulation Testers

  Earth Testers

  MODEL Descriptions Alternative
  4102 Earth Testers 4102A
  4105 Earth Testers 4105A

  Loggers/PQA

  MODEL Descriptions Alternative
  5000 Leak Logger 5010
  5001 Leak Logger 5010
  6300 Power Meter 6305
  6310 Power Quality Analyzer 6315

  Multi Function Testers

  MODEL Descriptions Alternative
  6010A Multi Function Testers 6010B
  6015 Multi Function Testers 6016
  6017 Multi Function Testers
  6020/6030 Multi Function Testers
  6050 Multi Function Testers 6010B

  RCD/LOOP/PAT Testers

  MODEL Descriptions Alternative
  4116A LOOP/PFC/PSC Testers 4118A
  4120A LOOP/PFC/PSC Testers 4140
  4141 LOOP/PFC/PSC Testers
  5402D RCD Testers 5406A
  5404 RCD Testers 5406A
  6200 Portable Appliance Testers
  6201 Portable Appliance Testers 6201A
  6202 Portable Appliance Testers

  Phase indicators

  MODEL Descriptions Alternative
  8030(CE type) Phase Indicators 8031

  Voltage Testers

  MODEL Descriptions Alternative
  1700 Voltage Testers 170
  1710 Voltage Testers 171

  Others

  MODEL Descriptions Alternative
  5350/5360 Recorders
  5351 Recorders
  5361 Recorders
  5500 Infrared Thermometer 5510

  Gửi Bình luận

  Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
      Bình thường           Tốt